Nieuwsflash specialisatiecomplement verpleegkundige spoedgevallen

logo VVVS totaal.png

 

Beste leden,

 

28 juli 2022 verscheen het Koninklijk besluit over de invoering van een verpleegkundig specialisatiecomplement. (zie publicatie Belgisch staatsblad 28.07.2022)
Dit is een volgende stap in de uitrol van de bijsturing IFIC die op aandringen van een belangrijk aantal verpleegkundige beroepsorganisaties werd afgedwongen in hun streven naar een beter systeem van verloningen voor verpleegkundigen. 

Eigenlijk gaat het in deze enigszins over een bestendiging in een nieuw jasje van de vroegere bijzondere beroepstitels en bekwamingen verpleegkundigen.

Nieuw en positief daarbij is dat een aantal collega ’s operatiezorgen, hooggespecialiseerde ingrepen ziekenhuizen, kinderverpleegkundige, geestelijke gezondheidszorg en pediatrie worden mee opgenomen.

Let wel, deze complementen zijn enkel van toepassing voor de collega ’s die instappen in IFIC en ze zijn niet cumuleerbaar voor de collega ’s die niet instappen in IFIC en de oude premie (blijven) genieten.

Voor de verpleegkundige beroepstitel gaat het daarbij om een jaarlijks bedrag van 2.500€ bruto, voor de verpleegkundige beroepsbekwaamheid van 833€ per jaar.

Bij de berekening voor dit jaar wordt gerekend tot januari 2022 pro rata. In september zou er dus voor de gerechtigden een uitbetaling zijn van 8/12de. September 2023 geldt pas een uitbetaling voor een volledig jaar, gerekend van 1 september 2022 tot 31 augustus 2023

Het ziet er daarbij naar uit dat er alsnog mogelijkheid wordt gecreëerd voor de overstap naar IFIC voor de collega ’s die eerder aangaven hiervoor niet te opteren (hopelijk / wellicht volgt hierover nog meer info en aangepast simulatie-tool verloning) ?

We volgen dit alvast nauwgezet verder op, zullen niet nalaten waar nodig verder initiatief te nemen.

 

Namens het VVVS-bestuur

 

Volg ons op:

button vvvs.png button facebook.png button instragram.png button twitter.png

 

Fout | VVVS

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.