Chronische pijn bij verpleegkundigen (Survey)

donderdag, 12 december, 2019

 

Poster chronische pijn.jpeg

 

In kader van een masterproef doen enkele studenten van de Universiteit Antwerpen onderzoek naar chronische pijn bij verpleegkundigen, zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis, en dit in Vlaanderen.
Het onderzoek spitst zich toe op verpleegkundigen in het ziekenhuis, deze worden steeds vaker geconfronteerd met pijn. De zorg wordt zwaarder en de casussen complexer.

Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen over hoeveel verpleegkundigen chronische pijn hebben en of dit veroorzaakt wordt door het werk.
Het is van belang om chronische, werk gerelateerde pijn te identificeren en zo mogelijk te voorkomen aangezien het een invloed heeft op de lichamelijke en mentale gezondheid van verpleegkundigen, alsook op de kwaliteit van zorg.

De hoofdonderzoekers van deze studie zijn Prof. Dr. Bart Van Rompaey en Filip Haegdorens. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van een digitale vragenlijst en zal van start gaan op maandag 25 november 2019 en loopt tot 31 maart 2020.
Ze beogen een zo groot mogelijke response rate om representatieve cijfers te kunnen weergeven.

Dus graag uw medewerking aan deze vragenlijst.
Via onderstaande hyperlink en QR-code kan u naar de vragenlijst invullen.

Resultaten uit dit onderzoek zullen nadien gedeeld worden zodat eventueel een strategisch plan kan ontwikkeld worden rond het voorkomen van deze pijnklachten.

 

Link vragenlijst: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eKzy14NX5TqcUwl

 

QR code